PNEI

Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie (PNEI) is de medische wetenschap die verbanden legt tussen het brein, het zenuwstelstel, het immuunsysteem, gedrag en hormonen. PNEI gaat over patroonherkenning en legt verbanden tussen fysieke kenmerken, symptomen en gedrag, stofwisselingsprocessen, genetische aanleg en leefstijl. Oorzaken voor klachten worden gevonden in de biochemische verstoring van belangrijke processen in het lichaam. Ziekte wordt binnen PNEI verklaard door verstoring van vitale fysiologische systemen, die langdurig verminderd functioneren vertonen, alvorens er klachten kunnen ontstaan. Optimale communicatie binnen de fysiologische systemen is van groot belang voor de gezondheid.

Neurotransmitters spelen hierin een grote rol. Het bepalen van de primaire neurotransmitters zoals Dopamine, Acetylcholine, GABA en Serotonine geeft niet alleen inzicht in de functionaliteit, de herstelcapaciteit en de chronologische ontwikkeling van klachten, het geeft ook een belangrijke richting aan iedere behandelstrategie. Epigenetische interventies zoals voeding, leefstijl, sporten en bewegen, vormen hierin de basis. Deze nieuwe tak van wetenschap legt de brug tussen medische wetenschap, acute fase geneeskunde en functionele geneeskunde. PNEI is immers niet alleen bedoeld voor het behandelen van zieke mensen, maar vooral ook voor de preventie ervan. De voortdurend ontwikkelende PNEI resulteert in een functionele benadering van geneeskunde, die complementair is aan de geneeskunde van huisartsen en specialisten.