PNEI-Basis

Deze 18-daagse post-HBO opleiding leert je de basis van de Psycho-Neuro-Endocrino-Immunologie, de wetenschap die zich bezig houdt met de relaties en verbanden tussen gedrag, het brein, het zenuwstelsel, het immuunsysteem en de hormonen. Deze opleiding is door de Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (MBOG) erkend.


Het programma van de PNEI basisopleiding is gebaseerd op de volgende criteria:

 • kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek;
 • aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied;
 • ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk;
 • actuele en gedegen medische kennis met wetenschappelijke referenties, klinisch onderbouwde behandelstrategieën en praktijkgerichte benadering.

Door de PNEI-Basis opleiding en de PNEI-Advanced opleiding heb ik nog meer verdieping in mijn vak gekregen. Het heeft mij de handvaten gegeven om bij disbalans in het lichaam, zowel fysiek als mentaal of een combinatie hiervan, nog breder te kunnen kijken. Door de vaardigheden die ik heb geleerd, kan ik beter objectiveren en uitleggen welke factoren en functionele processen een rol kunnen spelen bij de problematiek die er is. Deze kennis is een verrijking voor mijn werk en mijn klanten. Het werk is daardoor nog leuker en mooier geworden en de therapie effectiever.

Thea van Berk, osteopatisch fysiotherapeut / haptotherapeut / craniosacraaltherapeut, craniosacraalzeist.nl fysie.nl

Voor wie

Deze opleiding is geschikt voor iedereen in de gezondheidszorg die op zoek is naar meer inzicht in en begrip van de vele niveaus van het menselijk functioneren. Kortom beroepsbeoefenaars zoals; Natuurgeneeskundigen, PNI-therapeuten, Orthomoleculair geneeskundigen, Mesologen, Neurofeedback professionals, Osteopaten, Artsen, Verpleegkundigen, Psychologen, Fysiotherapeuten, Personal trainers, en Performance coaches.

Inhoud

De PNEI-Basis bevat 144 contacturen verspreid over 9 blokken van 2 dagen. De zelfstudie uren worden geschat op een gemiddelde van 8-12 uur per week (incl. examenvoorbereiding), afhankelijk van uw voor opleiding en persoonlijke omstandigheden.

Het lesprogramma:

1. Basisprincipes van PNEI: begripsvorming en duiding. Basale breinfuncties, NMDA, ATP en de Selfish Brain Theorie;
2. De functionaliteit van neurotransmitters, toepassing van het Neuro4Profiel, het herkennen van eigenschappen, deficiënties en symptoombeelden,
    praktische interventies en praktijkvoorbeelden;
3. Voeding: evolutie, macronutriënten, micronutriënten;
4. Orthomoleculaire geneeskunde volgens PNEI: orthomoleculaire basiskennis in de functionele context van methylatie, detoxificatie,
    neurocommunicatie en immunologie 1;
5. Orthomoleculaire geneeskunde volgens PNEI: orthomoleculaire basiskennis in de functionele context van methylatie, detoxificatie,
    neurocommunicatie en immunologie 2;
6. Buik-Brein communicatie, het Enteric Nervous System, het microbioom, Gut Associated Lymphoid Tissue (GALT) en het Common Mucosal Immune
    System (CMIS);
7. Genetica versus epigenetica: transcriptie, methylatie en acetylatie, RNA-interferentie, telomeren en hormesis;
8. Neuro-Endocriene communicatie van de hormonale assen: HPA (stress-as), HPG (gonaden-as) en HPT (schildklier-as). Klinische en biochemische
    diagnostiek, interpretaties en praktische toepassingen;
9. Microbiologie en basale laboratoriumdiagnostiek. De zin en onzin van klinische testen. Biologie en gedrag: BAS en BIS, traumaverwerking, Felt Sense,
    sturen en ondersteunen van bewustwordingsprocessen en cognitieve gedragstherapie;

PNEI-Basis opleiding (14)

De dagen waarop de PNEI-Basis opleiding (14), in ons opleidingscentrum te Putten wordt gehouden:

Dag 1 + 225 & 26 april 2019
Dag 3 + 423 & 24 mei 2019
Dag 5 + 620 & 21 juni 2019
Dag 7 + 805 & 06 september 2019
Dag 9 + 1003 & 04 oktober 2019
Dag 11 + 1231 oktober & 01 november 2019
Dag 13 + 1412 & 13 december 2019
Dag 15 + 1616 & 17 januari 2020
Dag 17 + 1820 & 21 februari 2020

Lesmateriaal

Het PNEI-Basis lesmateriaal bestaat uit een lesboek met referenties en hand-outs van de dagelijkse presentaties.

Kosten


 • Deze opleiding is vanaf 01 mei 2018 vrijgesteld van BTW.
 • De prijs van deze 18-daagse opleiding bedraagt € 3100,-    
 • U kunt op twee manieren betalen: 
 • 1. U ontvangt € 200,- korting bij een betaling in  een keer.
  2. U betaald het gehele bedrag in 9 maandelijkse termijnen    via een automatische incasso.
 • De kosten voor het theorie en praktijkexamen bedragen    samen € 275,-.
 • Beroepskosten die gemaakt worden voor scholing zijn aftrekbaar van de belasting.
 • Na inschrijving dient de annulering per mail plaats te vinden, voor de annuleringskosten zie de algemene voorwaarden.

Accreditatie

Deze opleiding wordt als bijscholing geaccrediteerd door de MBOG, KTNO (VBAG, BATC, NVST, LVNG) & CAT-complementair.

Examen

De verworven competenties en inzichten zullen worden getoetst met een theorie- en een praktijkexamen. Deelname aan het examen kan geschieden indien men in het bezit is van een CPION/SNRO erkend diploma HBO medische basiskennis en indien men tenminste 90% van de contacturen heeft bijgewoond. Wanneer een cijfer is behaald van 6.0 of hoger kan deelname aan het praktijkexamen plaatsvinden.

Inschrijven

Gebruik onderstaand formulier om u in te schrijven voor een van de opleidingen, vakgerichte bijscholingen, studiedagen, Masterclasses of examen.


Met het versturen van de inschrijving dient u akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van CellCare Academy en de hierbij behorende betalingsverplichting.Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website beter werkt. Lees meer hierover in ons privacybeleid.

×